Projekt zachęca do samodzielnego odkrywania polskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Uważamy, że każde miejsce jest wyjątkowe ze względu na niepowtarzalną historię, którą opowiada. A miarą jego wartości jest kontekst historyczny, kulturowy lub przyrodniczy, w którym jest osadzone. Przybliżamy miejsca wyjątkowe i unikatowe, zarówno te znane, jak również rzadko odwiedzane.

Rozwijamy projekt Dalcedo tak, by stał się niezależnym obserwatorium polskiego dziedzictwa.

Będziemy monitorować różne obiekty i miejsca, zwłaszcza te rzadko fotografowane i zagrożone. Zwiększymy częstotliwość publikacji do 3-4 w tygodniu, a docelowo zamierzamy publikować materiały codziennie. Oprzemy się na autorskiej dokumentacji fotograficznej o coraz wyższej jakości. Stworzymy zbiór zdjęć polskiego dziedzictwa. W dalszej perspektywie podejmiemy kampanie na ich rzecz oraz będziemy wspierać lub inicjować społeczne działania dla ich ochrony.

Chcemy jednak pozostać niezależni od biznesu turystycznego czy polityk rządowych. Chcemy, by inicjatywa rozwijała się jako przedsięwzięcie społecznościowe. Dlatego potrzebujemy Was i prosimy o dowolne wpłaty.


Foto powyżej: Andrzej Biderman