„Krzemienny Krąg” to północno-wschodnie podnóża Gór Świętokrzyskich rozciągające się wokół rzek Kamiennej i Iłżanki, od wschodu sięgające doliny Wisły. Obszar odznacza się dużą spójnością przyrodniczą, która wynika ze zbliżonych uwarunkowań geograficznych. Bogactwo przyrodnicze znajduje odzwierciedlenie w licznych rezerwatach i obszarach Natura 2000. Bogactwo kopalin spowodowało, że pierwsze ślady działalności człowieka datowane są tu na epokę…

Przebieg Szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej wyznacza dawne torowisko starej kolei, ale naszym zainteresowaniem objęte są najważniejsze elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego południowo-zachodniej części Bieszczadów. Obszar, który nazwaliśmy Szlakiem Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, odpowiada biegowi kolei wąskotorowej, która łączyła niegdyś Rzepedź [https://goo.gl/maps/6KdAnLoBnYP2] z Wetliną i wsią Moczarne [https://goo.gl/maps/6hM3KsUXiMt]. Od XIX wieku aż po lata 60. XX wieku…

Szlak przedstawia miejsca, które Napoleon Orda uwiecznił w swych słynnych pejzażach architektonicznych. Napoleon Orda był polskim rysownikiem, malarzem, pianistą i kompozytorem. Artysta ten tworzył w XIX wieku. Jego prace zostaną zestawione ze zdjęciami i obrazami przedstawiającymi dzieje danych miejsc. Wykonał ponad tysiąc akwarel i rysunków. Zerwał z kanonem upiększania, w celu realistycznego pokazania pejzażu. Utrwalenie…

Północne Kaszuby to region bogaty w pałace i dwory. W powiatach wejherowskim, puckim i lęborskim naliczono ponad 200 takich obiektów. Po wielu z nich zostały tylko ślady, ale te, które się zachowały, dobrze świadczą o burzliwych losach zamieszkujących je pomorskich rodów oraz zawiłej historii regionu. Na potrzeby tego opracowania wybraliśmy te stare siedziby, które są…

Polesie Zachodnie jest krainą dzikiej przyrody i ludzi trzech kultur, którzy nauczyli się żyć wśród mokradeł. Rozciąga się na obu brzegach Bugu – w Polsce od Woli Uhruskiej na południu po Terespol; od Włodawy na wschodzie po Łęczną i Parczew na zachodzie. Jest to płaska równina, której 300 kilometrów kwadratowych zajmują torfowiska. Największe z nich…

Dlaczego warto wesprzeć nasz projekt? Rozwijamy projekt Dalcedo tak, by stał się niezależnym obserwatorium polskiego dziedzictwa. Będziemy monitorować różne obiekty i miejsca, zwłaszcza te rzadko fotografowane i zagrożone. Zwiększymy częstotliwość publikacji do 3-4 w tygodniu, a docelowo zamierzamy publikować materiały codziennie. Oprzemy się na autorskiej dokumentacji fotograficznej o coraz wyższej jakości. Stworzymy zbiór zdjęć polskiego…

Fabryka scenariuszy

Projekty edukacyjne są obowiązkowym elementem pracy szkoły. Można je przygotować samemu, albo skorzystać z gotowych i sprawdzonych propozycji. Poniżej przedstawiamy scenariusze zajęć skupionych na poznaniu różnorodności przyrodniczej wielu środowisk. Są to propozycje dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Scenariusze te powstały we współpracy z różnymi partnerami. Rysunek powyżej: Iwona Siwek-Front

Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa

Projekt zachęca do samodzielnego odkrywania polskiego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Uważamy, że każde miejsce jest wyjątkowe ze względu na niepowtarzalną historię, którą opowiada. A miarą jego wartości jest kontekst historyczny, kulturowy lub przyrodniczy, w którym jest osadzone. Przybliżamy miejsca wyjątkowe i unikatowe, zarówno te znane, jak również rzadko odwiedzane. Rozwijamy projekt Dalcedo tak, by stał się…