Projekt Bliżej przyrody jest realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej na terenie gmin otaczających Woliński Park Narodowy. Jego celem jest wsparcie edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkół podstawowych, a przez to budowa świadomości mieszkańców, nt. potrzeby ochrony lokalnej przyrody, a także korzyści płynących z dobrze zachowanej przyrody i krajobrazu w najbliższym otoczeniu. 

W tym celu tworzone są scenariusze zajęć terenowych. Klasy 1-sze są zaproszone do zbadania świata roślin. W drugim roku edukacji dzieci poznają świat zwierząt, a klasie trzeciej relacje zachodzące w ekosystemach. Scenariusze nt. roślin są do pobrania na stronie : https://www.efrwp.pl/bpscenariusze-dla-klasy-1