Przebieg Szlaku Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej wyznacza dawne torowisko starej kolei, ale naszym zainteresowaniem objęte są najważniejsze elementy dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego południowo-zachodniej części Bieszczadów.

Obszar, który nazwaliśmy Szlakiem Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, odpowiada biegowi kolei wąskotorowej, która łączyła niegdyś Rzepedź [https://goo.gl/maps/6KdAnLoBnYP2] z Wetliną i wsią Moczarne [https://goo.gl/maps/6hM3KsUXiMt]. Od XIX wieku aż po lata 60. XX wieku kolej ta odgrywała rolę ważnego lokalnie środka transportu. Do dziś zachowały się fragmenty jej torowiska. Od lat 90. XX wieku jest reaktywowana przez Fundację Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, która przywróciła ruch kolejki wąskotorowej na odcinku Balnica [https://goo.gl/maps/NVAvvT4vmJo], Majdan [https://goo.gl/maps/Nk5PVe6YasM2], Cisna [https://goo.gl/maps/DMyWkoahvDM2], Przysłup [https://goo.gl/maps/vpRDZ2jfBjK2]. W planach jest przywrócenie kursowania kolejki wąskotorowej na całym odcinku Rzepedź – Wetlina. Jedną z idei reaktywacji kolejki leśnej jest zmniejszenie ruchu drogowego oraz ograniczenie szkodliwości jego oddziaływania na środowisko w tym rejonie. Przewiduje się, że kolejka uporządkuje ruch turystyczny i lokalny na terenie Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego i skoncentruje go na swojej osi.

Więcej o historii kolejki – http://kolejka.bieszczady.pl/historia-kolejki/.

Foto powyżej: Bieszczadzka Kolejka Leśna, fot. Michał Derela
[CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)].

Szlak Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej I: Trasa kolei wąskotorowej
Post z kompletną galerią

Bieszczadzka Kolejka Leśna kursuje obecnie na odcinku miedzy Balnicą (https://goo.gl/maps/NVAvvT4vmJo) a Przysłupem…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Środa, 17 października 2018

Szlak Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej II: Cerkiew w Turzańsku
Post z kompletną galerią

Drewniana cerkiew w Turzańsku św. Michała Archanioła została wzniesiona przez Łemków wyznania greckokatolickiego w…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Czwartek, 18 października 2018

Szlak Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej III: Cerkwisko w Łupkowie
Post z kompletną galerią

Cerkwisko w Łupkowie położne jest wśród starych drzew. Niegdyś stała tu łemkowska cerkiew św. Michała Archanioła, a obok…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Niedziela, 21 października 2018

Szlak Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej IV: Kościół w Smolniku
Post z kompletną galerią

Cerkiew greckokatolicką w Smolniku wznieśli Łemkowie. Pochodzi w 1806 roku. Świątynia oraz dzwonnica zostały wybudowane…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Środa, 24 października 2018

Szlak Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej V: Rezerwat Przełom Osławy
Post z kompletną galerią

Celem ochrony rezerwatu „Przełom Osławy pod Duszatynem” jest zachowanie przełomowego odcinka doliny rzeki Osławy wraz z…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Czwartek, 25 października 2018

Szlak Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej VI: Park Krajobrazowy
Post z kompletną galerią

Celem utworzenia Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku Krajobrazowego jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Piątek, 26 października 2018

Szlak Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej VII: Puszcza Bukowa
Post z kompletną galerią

Puszcza Bukowa to relikt pierwotnej Puszczy Karpackiej. Leży w kotle źródliskowym Solinki na południowy wschód od…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Wtorek, 30 października 2018