Polesie Zachodnie jest krainą dzikiej przyrody i ludzi trzech kultur, którzy nauczyli się żyć wśród mokradeł.

Rozciąga się na obu brzegach Bugu – w Polsce od Woli Uhruskiej na południu po Terespol; od Włodawy na wschodzie po Łęczną i Parczew na zachodzie. Jest to płaska równina, której 300 kilometrów kwadratowych zajmują torfowiska. Największe z nich to Krowie Bagno i Bagno Bieleckie. Obniżenia terenu wypełniają płytkie zwykle jeziora. Tych o powierzchni przynajmniej 1 ha jest 60. Mozaikowa kompozycja powierzchni leśnych, torfowiskowych, łąkowych, wodnych i polnych składa się na wielką różnorodność biologiczną i krajobrazową tego regionu. Jego osobliwością jest żółw błotny. Jego populacja skupia się głównie w dorzeczu rzeki Tarasienki w Rezerwacie „Żółwiowe Błota”. Jest to jedno z największych skupisk tego gatunku w Polsce. Najlepiej zachowaną część Polesia Zachodniego w Polsce, na Białorusi i Ukrainie obejmuje Międzynarodowy Rezerwat Biosfery UNESCO. Jego sercem jest Poleski Park Narodowy – obszar wodno-błotny chroniony również Konwencją Ramsar. Zachowały się tu niewielkie zespoły tundry i lasotundry, wysunięte najdalej na południowy zachód w Europie.

Polesie Zachodnie to obszar przenikania kultur – wschodniej i zachodniej. Obok siebie żyją tu Polacy i Ukraińcy – katolicy i prawosławni. Znajdziemy tu tak ważne miejsca jak katolickie sanktuarium w Kodniu czy prawosławny monastyr św. Onufrego w Jabłecznej. Wyróżniają się siedziby Radziwiłłów, Potockich czy Zamoyskich, ale nie brakuje i skromniejszych obiektów, jak dworek w Sosnowicy, gdzie młody Kościuszko był guwernerem czy skansen w Holi. Po trzeciej wielkiej kulturze Kresów – Żydach pozostały już tylko nieliczne ślady i wspomnienia – m.in. Wielka Synagoga we Włodawie.

Foto powyżej: Czermień błotna – fot. Andrzej Biderman
[CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)].

Ścieżkami Polesia Zachodniego I: Włodawa miasto pogranicza
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.842668856086946&type=3

Ścieżkami Polesia Zachodniego II: Włodawa – miasto trzech kultur
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.846625325691299&type=3

Ścieżkami Polesia Zachodniego III: Poleski Park Narodowy – przyroda
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.859496964404135&type=3

Ścieżkami Polesia Zachodniego IV: Poleski Park Narodowy – człowiek w przyrodzie
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.861521050868393&type=3

Ścieżkami Polesia Zachodniego V: Pałac w Jabłoniu
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.864711987215966&type=3

Ścieżkami Polesia Zachodniego VI: Pałac w Różance
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.870679363285895&type=3

Ścieżkami Polesia Zachodniego VII: Pałac w Adampolu
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.874004072953424&type=3

Ścieżkami Polesia Zachodniego VIII: Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.881703258850172&type=3

Ścieżkami Polesia Zachodniego IX: Dwór w Romanowie
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.886764748344023&type=3

Ścieżkami Polesia Zachodniego X: Pałac w Czemiernikach
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.897115823975582&type=3

Ścieżkami Polesia Zachodniego XI: Pałac w Radzyniu Podlaskim
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.903346073352557&type=3&__xts__[0]=68.ARCefi2x1rdnJV_CljhuIF5-0p0M7Yh6EI0OmfjgWyltWtV3wG2M5LFRmCB34XZUDjeWxUqER63WkzkDGRlOS1aWxJC_ycQMybLqOX2EEnoJvm8SVTZLjn61xNyhjDcxwQEGKcM_vpYSpC9TmFSGscfsIGOCzH5c9Fhdz4DWSd0wQFyxKG9t24nQ65jO7hfmQ-TGFJ2dLMJiszufERsS6DR_bMnO2NLUTN21bwvQrqdBXwRu5jzmAu9JvfVdvrztpEg&__tn__=-R

Ścieżkami Polesia Zachodniego XII: Sobiborski Park Krajobrazowy
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.913594432327721&type=3

Ścieżkami Polesia Zachodniego XIII: Meandrująca rzeka Bug
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.922985871388577&type=3&__xts__[0]=68.ARBpHsegZYpRVu9sEJl58iulKU6tNDNAaPFlzSgkPWwC5jDEfN0o_O3gG7onsDlq3pG6_qbJOYY2-OOFBzgI9b2cYPvJ7iSZ3rHe2KsO1kanhv75Awr1cSCOkPobeEOxlmF64OQRHBKMbfzx3KoizjWU4Lv2WFsq28Kcqg-uQQOxB3iLWXwGNuiX5YZMx9r_1y_tmsWODH_yHVhmJSd5kaubSWEOr_Yy6SJAvguwYw5WTj85WjM6x_pxw9fn3SXEKuZQYWFE&__tn__=-R

Ścieżkami Polesia Zachodniego XIV: Brzegi dzikiej rzeki Bug
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.924354804585017&type=3

Ścieżkami Polesia Zachodniego XV: Monaster w Jabłecznej
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.927840790903085&type=3