Polesie Zachodnie jest krainą dzikiej przyrody i ludzi trzech kultur, którzy nauczyli się żyć wśród mokradeł.

Rozciąga się na obu brzegach Bugu – w Polsce od Woli Uhruskiej na południu po Terespol; od Włodawy na wschodzie po Łęczną i Parczew na zachodzie. Jest to płaska równina, której 300 kilometrów kwadratowych zajmują torfowiska. Największe z nich to Krowie Bagno i Bagno Bieleckie. Obniżenia terenu wypełniają płytkie zwykle jeziora. Tych o powierzchni przynajmniej 1 ha jest 60. Mozaikowa kompozycja powierzchni leśnych, torfowiskowych, łąkowych, wodnych i polnych składa się na wielką różnorodność biologiczną i krajobrazową tego regionu. Jego osobliwością jest żółw błotny. Jego populacja skupia się głównie w dorzeczu rzeki Tarasienki w Rezerwacie „Żółwiowe Błota”. Jest to jedno z największych skupisk tego gatunku w Polsce. Najlepiej zachowaną część Polesia Zachodniego w Polsce, na Białorusi i Ukrainie obejmuje Międzynarodowy Rezerwat Biosfery UNESCO. Jego sercem jest Poleski Park Narodowy – obszar wodno-błotny chroniony również Konwencją Ramsar. Zachowały się tu niewielkie zespoły tundry i lasotundry, wysunięte najdalej na południowy zachód w Europie.

Polesie Zachodnie to obszar przenikania kultur – wschodniej i zachodniej. Obok siebie żyją tu Polacy i Ukraińcy – katolicy i prawosławni. Znajdziemy tu tak ważne miejsca jak katolickie sanktuarium w Kodniu czy prawosławny monastyr św. Onufrego w Jabłecznej. Wyróżniają się siedziby Radziwiłłów, Potockich czy Zamoyskich, ale nie brakuje i skromniejszych obiektów, jak dworek w Sosnowicy, gdzie młody Kościuszko był guwernerem czy skansen w Holi. Po trzeciej wielkiej kulturze Kresów – Żydach pozostały już tylko nieliczne ślady i wspomnienia – m.in. Wielka Synagoga we Włodawie.

Foto powyżej: Czermień błotna – fot. Andrzej Biderman
[CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)].

Ścieżkami Polesia Zachodniego I: Włodawa miasto pogranicza
Post z kompletną galerią

Włodawa leży w miejscu, gdzie rzeka Włodawka wpływa do Bugu. To najważniejszy ośrodek Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Środa, 17 kwietnia 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego II: Włodawa – miasto trzech kultur
Post z kompletną galerią

Wielonarodowa, wielowyznaniowa i wielokulturowa przeszłość Włodawy ma ogromny wpływ na obecny kształt miasta i jego…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Wtorek, 23 kwietnia 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego III: Poleski Park Narodowy – przyroda
Post z kompletną galerią

Poleski Park Narodowy chroni niezwykle cenne obszary wodno-błotne. Są to głównie bagna, torfowiska, łąki i jeziora…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Wtorek, 14 maja 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego IV: Poleski Park Narodowy – człowiek w przyrodzie
Post z kompletną galerią

W krajobraz Polesia trwale wpisane są łąki świeże i podmokłe oraz pastwiska, a także inne zbiorowiska półnaturalne. Są…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Piątek, 17 maja 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego V: Pałac w Jabłoniu
Post z kompletną galerią

Pałac w Jabłoniu został wzniesiony przez Tomasza Zamoyskiego w latach 1904-1905 według projektu słynnej wiedeńskiej…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Środa, 22 maja 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego VI: Pałac w Różance
Post z kompletną galerią

Pałac w Różance był siedzibą włodawskiej gałęzi rodu Zamoyskich, założonej na początku XIX wieku przez Augusta, szóstego…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Piątek, 31 maja 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego VII: Pałac w Adampolu
Post z kompletną galerią

Pałac w Adampolu powstał w latach 20. XX wieku jako siedziba linii włodawskiej rodu Zamoyskich. Wzniósł go Konstanty…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Środa, 5 czerwca 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego VIII: Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie
Post z kompletną galerią

Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie stanowi południową część Polesia Zachodniego. Jest to płaskie obniżenie rozciągające się…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Niedziela, 16 czerwca 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego IX: Dwór w Romanowie
Post z kompletną galerią

Dwór w Romanowie to miejsce, w którym swoje dzieciństwo spędził Józef Ignacy Kraszewski. Od XVI do XVIII wieku majątek…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Niedziela, 23 czerwca 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego X: Pałac w Czemiernikach
Post z kompletną galerią

Pałac w Czemiernikach wzniosła zasłużona i wpływowa rodzina Firlejów. Jej przedstawiciele pełnili najważniejsze urzędy w…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Poniedziałek, 8 lipca 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego XI: Pałac w Radzyniu Podlaskim
Post z kompletną galerią

Pałac w Radzyniu jest uznawany za ideał późnego rokoka i dorównuje najpiękniejszym rezydencjom tego typu w Europie. Jego…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Środa, 17 lipca 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego XII: Sobiborski Park Krajobrazowy
Post z kompletną galerią

Sobiborski Park Krajobrazowy wyróżnia się śródleśnymi jeziorami, które są niedostępne z powodu otaczających je bagien i…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Piątek, 2 sierpnia 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego XIII: Meandrująca rzeka Bug
Post z kompletną galerią

Bug jest czwartą, po Wiśle, Odrze i Warcie, najdłuższą rzeką Polski. W swym środkowym biegu, rzeka ta przepływa przez…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Piątek, 16 sierpnia 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego XIV: Brzegi dzikiej rzeki Bug
Post z kompletną galerią

Bug jest uważany za jeden z najważniejszych korytarzy ekologicznych w Polsce, czego wyrazem jest objęcie większości jego…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Niedziela, 18 sierpnia 2019

Ścieżkami Polesia Zachodniego XV: Monaster w Jabłecznej
Post z kompletną galerią

Zabytkowy klasztor w Jabłecznej założono w obrębie regularnie zalewanej doliny Bugu, w miejscu gdzie nieprzerwane…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Piątek, 23 sierpnia 2019