„Krzemienny Krąg” to północno-wschodnie podnóża Gór Świętokrzyskich rozciągające się wokół rzek Kamiennej i Iłżanki, od wschodu sięgające doliny Wisły.

Obszar odznacza się dużą spójnością przyrodniczą, która wynika ze zbliżonych uwarunkowań geograficznych. Bogactwo przyrodnicze znajduje odzwierciedlenie w licznych rezerwatach i obszarach Natura 2000. Bogactwo kopalin spowodowało, że pierwsze ślady działalności człowieka datowane są tu na epokę neolitu, gdy powstała kopalnia krzemienia pasiastego. W czasach rzymskich na tych terenach znajdował się ośrodek hutniczy (dymarki), który zaopatrywał w żelazo kupców z Rzymu. Na przełomie XVIII i XIX wieku powstawały tu zakłady i manufaktury świadczące usługi dla społeczności lokalnej oraz zakłady, które weszły w skład Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Mocno ugruntowana jest lokalna tożsamość mieszkańców. Tradycja kulturowa znajduje wyraz w licznych zabytkach, a także w powstaniach narodowych i walkach partyzanckich toczonych tu w czasie II wojny światowej.

Foto powyżej: Driozaur (Dryosaurus), JuraPark Bałtów, fot. Alina Zienowicz
[CC BY-SA 3.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it )].

Krzemienny Krąg I: Prahistoryczne kopalnie w Krzemionkach
Post z kompletną galerią

KRZEMIENNY KRĄG to obszar, gdzie przyroda spotyka się z tradycjami przemysłowymi sięgającymi neolitu. Krzemienny Krąg I: Krzemionki OpatowskieGoogle Maps: https://goo.gl/maps/ADWEgXGhQED2

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Krzemienny Krąg II: dawny kompleks przemysłowy w Nietulisku
Post z kompletną galerią

KRZEMIENNY KRĄG to obszar, gdzie przyroda spotyka się z tradycjami przemysłowymi sięgającymi neolitu.Krzemienny Krąg II: Dawny kompleks przemysłowy w NietuliskuGoogle Maps: https://goo.gl/maps/d9ASPAy3ts12

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Wtorek, 28 sierpnia 2018

Krzemienny Krąg II: „Żelazna Kolebka” w Nietulisku
Post z kompletną galerią

„Żelazna Kolebka” to projekt rewitalizacji kompleksu przemysłowego w Nietulisku. Służy on popularyzacji dziedzictwa…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Środa, 29 sierpnia 2018

Krzemienny Krąg III: Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
Post z kompletną galerią

Tradycja produkcji porcelany w Ćmielowie sięga roku 1804. Fabryka Porcelany AS kultywuje tradycje przedwojennej wytwórni…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Sobota, 1 września 2018

Krzemienny Krąg IV: Zamek w Ćmielowie
Post z kompletną galerią

Ruiny zamku w Ćmielowie leżą w rozlewiskach rzeki Kamiennej. Jest to bardzo nietypowy obiekt. Jego część mieszkalna…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Wtorek, 4 września 2018

Krzemienny Krąg V: Kościół św. Władysława w Kunowie
Post z kompletną galerią

Parafię św. Władysława w Kunowie erygowano w 1281 r. – w swoich archiwach posiada akta sięgające 1592 roku. Pierwotny…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Środa, 5 września 2018

Krzemienny Krąg VI: Dwór Ośniałowskich w Chocimowie
Post z kompletną galerią

Dwór w Chocimowie był domem rodzinnym Mariana Ośniałowskiego, uczestnika Powstania Warszawskiego, poety pokolenia…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Czwartek, 6 września 2018

Krzemienny Krąg VII: Kapliczka św. Katarzyny we wsi Kurzacze
Post z kompletną galerią

Kapliczka pw. św. Katarzyny pochodzi z 1430 r. Jest najstarszą wolnostojącą kaplicą w Polsce – unikatem w skali kraju….

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Niedziela, 9 września 2018

Krzemienny Krąg VIII: Kościół św. Mikołaja w Grabowcu
Post z kompletną galerią

Historia Grabowca sięga czasów Zygmunta III, który w 1601 roku udzielił przywileju Krzysztofowi Krzyżanowskiemu, by…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Środa, 12 września 2018

Krzemienny Krąg IX: Wiatrak w Szwarszowicach
Post z kompletną galerią

Wiatrak w Szwarszowicach jest obiektem charakterystycznym. Położony tuż przy drodze wojewódzkiej Ostrowiec Św. – Nowa…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Poniedziałek, 17 września 2018

Krzemienny Krąg X: Dom z podcieniami w Solcu nad Wisłą
Post z kompletną galerią

Dom podcieniowy w Solcu nad Wisłą pochodzi z 1787 roku i stanowi cenny zabytek regionalny. Jest jednym z nielicznych…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Czwartek, 20 września 2018

Krzemienny Krąg XI: Kościół św. Zygmunta w Siennie
Post z kompletną galerią

Gotycki kościół św. Zygmunta w Siennie pochodzi z XV wieku. Ufundowany przez wojewodę sandomierskiego Dobiesława…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Poniedziałek, 24 września 2018

Krzemienny Krąg XII: Dymarki w Nietulisku
Post z kompletną galerią

Po niemal dwóch tysiącach lat w Nietulisku Dużym zapłonął piec dymarski. Był to symboliczny element Inauguracji projektu…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Poniedziałek, 1 października 2018

Krzemienny Krąg XIII: Rezerwat Borowiec i Dolina Zwoleńki
Post z kompletną galerią

Dolina Zwoleńki to w Polsce największa po Poleskim Parku Narodowym ostoja żółwia błotnego. Jest to Obszar Natura 2000…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Sobota, 6 października 2018

Krzemienny Krąg XIV: Kraina dinozaurów
Post z kompletną galerią

Pod koniec okresu jurajskiego, około 160 milionów lat temu, okolice Gór Świętokrzyskich tworzyły wyspy, po których…

Opublikowany przez Dalcedo – obserwatorium dziedzictwa Środa, 10 października 2018