„Krzemienny Krąg” to północno-wschodnie podnóża Gór Świętokrzyskich rozciągające się wokół rzek Kamiennej i Iłżanki, od wschodu sięgające doliny Wisły.

Obszar odznacza się dużą spójnością przyrodniczą, która wynika ze zbliżonych uwarunkowań geograficznych. Bogactwo przyrodnicze znajduje odzwierciedlenie w licznych rezerwatach i obszarach Natura 2000. Bogactwo kopalin spowodowało, że pierwsze ślady działalności człowieka datowane są tu na epokę neolitu, gdy powstała kopalnia krzemienia pasiastego. W czasach rzymskich na tych terenach znajdował się ośrodek hutniczy (dymarki), który zaopatrywał w żelazo kupców z Rzymu. Na przełomie XVIII i XIX wieku powstawały tu zakłady i manufaktury świadczące usługi dla społeczności lokalnej oraz zakłady, które weszły w skład Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Mocno ugruntowana jest lokalna tożsamość mieszkańców. Tradycja kulturowa znajduje wyraz w licznych zabytkach, a także w powstaniach narodowych i walkach partyzanckich toczonych tu w czasie II wojny światowej.

Foto powyżej: Driozaur (Dryosaurus), JuraPark Bałtów, fot. Alina Zienowicz
[CC BY-SA 3.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it )].

Krzemienny Krąg I: Prahistoryczne kopalnie w Krzemionkach
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/Dalcedo.Obserwatorium.Dziedzictwa/posts/707959416224558

Krzemienny Krąg II: dawny kompleks przemysłowy w Nietulisku
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/Dalcedo.Obserwatorium.Dziedzictwa/posts/708372259516607

Krzemienny Krąg II: „Żelazna Kolebka” w Nietulisku
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.708819176138582&type=3

Krzemienny Krąg III: Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.710251735995326&type=3

Krzemienny Krąg IV: Zamek w Ćmielowie
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712028199151013&type=3

Krzemienny Krąg V: Kościół św. Władysława w Kunowie
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.712511049102728&type=3

Krzemienny Krąg VI: Dwór Ośniałowskich w Chocimowie
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.713136839040149&type=3

Krzemienny Krąg VII: Kapliczka św. Katarzyny we wsi Kurzacze
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.714883868865446&type=3

Krzemienny Krąg VIII: Kościół św. Mikołaja w Grabowcu
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.716455502041616&type=3

Krzemienny Krąg IX: Wiatrak w Szwarszowicach
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.719108185109681&type=3

Krzemienny Krąg X: Dom z podcieniami w Solcu nad Wisłą
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.720566554963844&type=3

Krzemienny Krąg XI: Kościół św. Zygmunta w Siennie
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.722839701403196&type=3

Krzemienny Krąg XII: Dymarki w Nietulisku
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.726115087742324&type=3

Krzemienny Krąg XIII: Rezerwat Borowiec i Dolina Zwoleńki
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.728790257474807&type=3

Krzemienny Krąg XIV: Kraina dinozaurów
Post z kompletną galerią

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.730669153953584&type=3